2013- בוגר קורס לכתיבת ופיתוח פורמטים עבור הטלוויזיה מטעם בה"ס לכתיבה "גיבורי תרבות"