2012- בוגר קורס רדיו ושידור בחסות ה- BBC        "The Melbourne Ethnic Community Radio"