2007-2010

מפיק וכתב ביחידת דובר צה"ל, זרוע היבשה.