2016 במאי, מפיק, כותב ומשחק בסרטון רשת קומי עבור התאחדות הסטודנטים הארצית

Go to link