סופרמן!
 
גיבור על 
ניהול הפקה ותוכן 

זו ציפור? 

 

זה מטוס?

לאאא!

זה...